อากาศดี...มีได้ทั่วโลก!
ที่ FOUR ELEMENTS ZONE

อุณหภูมิ | ความชื้น | ความสะอาด | การหมุนเวียนของอากาศทั้ง 4 ส่วนสำคัญที่ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างอากาศที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนทั่วโลก
มาเรียนรู้อากาศที่สมบูรณ์แบบจากไดกิ้น ด้วยแบบจำลองอากาศ
จากทั่วโลก( Earth Air Mapping ) ด้วยการรักษาสมดุลของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ของอากาศดีในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของ
ไดกิ้น ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับทุกสภาวะทุกภูมิภาคทั่วโลก
เกิดเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุด ประหยัดพลังงานสูงสุด และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

อากาศดี...สร้างได้จริง!
ที่ CORE TECHNOLOGY ZONE

รู้ลึกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อการวางรากฐานให้กับ
เทคโนโลยีปรับอากาศในอนาคต
แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) การกระจายลมแบบโคอันดะ ​ (Coanda Airflow) เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer) เพื่อช่วยขจัดเชื้อโรค และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย ที่สร้างสรรค์จาก 4 องค์ประกอบคุณภาพของอากาศ ด้วยความรู้ ความเข้าใจในอากาศและความห่วงใยผู้คน

อากาศดี...ไม่จำกัดพื้นที่!
ที่ FLAGSHIP PRODUCT
THEATER ZONE

เพื่อมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ด้วยสินค้าวัตกรรมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีเพื่อทุกคนในทุกพื้นที่ จากพื้นที่ส่วนบุคคลเล็กๆ ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
1. กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศในบ้าน
2. กลุ่มเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
3. กลุ่มเครื่องปรับอากาศเพื่ออาคารสูง
4. กลุ่มเครื่องปรับอากาศเพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (AP Product)

​พบเรื่องราวจากไดกิ้นในโซนภาพยนตร์ที่บอกเล่าตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เพื่อส่งมอบอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้เกิดเป็นอากาศดี๊ดีเพื่อทุก
ขนาดพื้นที่

อากาศดี...ไม่ได้มีไว้แค่หายใจ!
ที่ NEW VALUE ZONE

รู้เป็นกำแพงป้องกันเชื้อโรค เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี หรือเป็นดั่งเวทมนตร์ที่สร้างความรู้สึกต่างๆ ผ่าน สายลม แสง สี เสียง
เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ถึงนวัตกรรมที่ไดกิ้น
ได้ถ่ายทอดออกมาเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้กับทุกคน

อากาศดี...ออกแบบได้
ที่ CURRENT PRODUCTS
AND SOLUTIONS ZONE

​ทุกความต้องการเป็นไปได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอากาศเย็นสบายที่บ้าน เซฟโซนอากาศสะอาดของโรงแรมขนาดใหญ่ หรืออากาศสบายๆ สำหรับสายการผลิตโรงงานไซส์ยักษ์ ฯลฯ
​ตอบโจทย์อย่างครบวงจร ทั้งระบบปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย
และระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ พร้อมออกแบบระบบปรับอากาศ
ให้ทุกความต้องการ พร้อมดูแล ให้บริการ และเป็นพันธมิตรที่เคียงข้างคุณ

อากาศดี...ไว้แบ่งปัน!
ที่ CO-WORKING SPACE ZONE

ทำงาน ติวหนังสือ ประชุมเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย หรือกิจกรรมอื่น ๆ ก็สามารถใช้งานพื้นที่สบายๆ กับอากาศดีๆ แห่งนี้ร่วมกัน
ด้วยแนวคิด Concentration / Waigaya / Creativity
เป็นพื้นที่บรรยากาศดี ๆ ที่ทุกคนได้มีช่วงเวลาดี๊ดีด้วยกัน

​อุณหภูมิ I ความชื้น I ความสะอาด I การหมุนเวียนของอากาศ​
ทั้ง 4 ส่วนสำคัญที่ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมเพื่อ
สร้างอากาศที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนทั่วโลก

มาเรียนรู้อากาศที่สมบูรณ์แบบจากไดกิ้น ด้วยแบบจำลองอากาศจากทั่วโลก ( Earth Air Mapping ) ด้วยการรักษาสมดุลขององค์ประกอบทั้ง 4 ของอากาศดี ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีของไดกิ้น ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับทุกสภาวะ ทุกภูมิภาคทั่วโลก เกิดเป็นพื้นที่ที่มีอากาศดีที่สุด ประหยัดพลังงานสูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

รู้ลึกเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีเพื่อการวาง
รากฐานให้กับเทคโนโลยีปรับอากาศในอนาคต​

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) การกระจายลมแบบโคอันดะ ​ (Coanda Airflow) เทคโนโลยีสตรีมเมอร์ (Streamer) เพื่อช่วยขจัดเชื้อโรค และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย ที่สร้างสรรค์จาก 4 องค์ประกอบคุณภาพของอากาศ ด้วยความรู้ ความเข้าใจในอากาศและความห่วงใยผู้คน

เพื่อมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยสินค้านวัตกรรม
เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี เพื่อทุกคนในทุกพื้นที่ จากพื้นที่ส่วนบุคคลเล็กๆ
ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม​

1. กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศในบ้าน
2. กลุ่มเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
3. กลุ่มเครื่องปรับอากาศเพื่ออาคารสูง
4. กลุ่มเครื่องปรับอากาศเพื่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (AP Product)

​พบเรื่องราวจากไดกิ้นในโซนภาพยนตร์ที่บอกเล่าตั้งแต่ยุคเริ่มต้น เพื่อส่งมอบอากาศที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้เกิดเป็นอากาศดี๊ดีเพื่อทุกขนาดพื้นที่

เป็นกำแพงป้องกันเชื้อโรค เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตที่ดี หรือเป็นดั่งเวทมนตร์ที่สร้างความรู้สึกต่างๆ
ผ่าน สายลม แสง สี เสียง​

เพลิดเพลินกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ถึงนวัตกรรมที่ไดกิ้น ได้ถ่ายทอดออกมาเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้กับทุกคน

​ทุกความต้องการเป็นไปได้จริง ไม่ว่าจะเป็นอากาศเย็นสบายที่บ้าน
เซฟโซนอากาศสะอาดของโรงแรมขนาดใหญ่ หรืออากาศสบายๆ
สำหรับสายการผลิตโรงงานไซส์ยักษ์ ฯลฯ​

​ตอบโจทย์อย่างครบวงจร ทั้งระบบปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัย
และระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ พร้อมออกแบบระบบปรับอากาศ
ให้ทุกความต้องการ พร้อมดูแล ให้บริการ และเป็นพันธมิตรที่เคียงข้างคุณ

​ทำงาน ติวหนังสือ ประชุมเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ก็สามารถใช้งานพื้นที่สบายๆ
กับอากาศดีๆ แห่งนี้ร่วมกัน​

ด้วยแนวคิด Concentration / Waigaya / Creativity
เป็นพื้นที่บรรยากาศดี ๆ ที่ทุกคนได้มีช่วงเวลาดี๊ดีด้วยกัน